แสงตะเกียง
ฟังเพลงเพื่อชีวิต ที่สื่อความหมายได้อย่างดีนะคะแสงตะเกียง... จาก น้าหว่อง มงคล อุทก