- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์


....ใครคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่า..ยามเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อายุไขเริ่มรันรอน แล้วมุมมองของความรักเราจะเปลี่ยนไป....- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์..นั่นแสดงว่า ...เวลาสามารถเปลี่ยนใจคน?..หรือเราเปลี่ยนตัวของเราเองหนอ?..หากว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้ ทำไมเราไม่เปลี่ยนใจตัวเองซะแต่เดี๋ยวนี้..ทำไมต้องรอให้มีอายุไขเพิ่มขึ้นเสียก่อน..ไม่เข้าใจสัจจะในข้อนี้เหมือนกัน..- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์


- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์