-  ในฝัน -  ศรีไศล สุชาตวุฒิ

.... เพลงนี้โรแมนติคมากมาย ประกอบกับเสน่ห์ของเสียงคุณศรีไศลแล้ว น่าฟังมากค่ะ..ยิ่งตอนเย็นๆพลบค่ำ หรือก่อนนอน ได้อารมณ์เป็นไฉน...
-  ในฝัน -  ศรีไศล สุชาตวุฒิ

บอกใจให้ไม่คิด แต่จิตยังคะนึงถึง
คราตื่นมิตราตรึง เพราะข่มรำพึงจึงมิครวญ

ครั้นครานิทรานั้นเล่า จิตเจ้ากรรมเริ่มทำป่วน
ไฉนจึงเร้ารัญจวน แอบคร่ำครวญฝันถึง..ตลอดคืน
-  ในฝัน -  ศรีไศล สุชาตวุฒิ