น้ำตาอีสาน - สายัณห์ สัญญาทุกข์สุขคละเคล้ากันไป
สิ้นใจคือวางลงปลงปลด
ทุกข์ยากเลี้ยงตัวรันทด
น้ำตาอีสานรดหยาดเหงื่อสู้ไป


น้ำแห้งเหือดหายมลาย
แทบหล่อเลี้ยงกายสุญสิ้น
ข้าวไม่มีน้ำทรัพย์ไม่มีในดิน
จะหากินอย่างไรดูขาดแคลน...........................................................................