ใจลอยคอยนาง -พรศักดิ์ ส่องแสง ....

การได้รอคอยใครสักคน ก็มีความสุขมิได้น้อย โดยหวังว่าวันรอคอยคงมาถึง...
เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/609797200/bc212257