หากฉันบินได้ดั่งนก
จะผกผินไปหาเธอ
หากฉันบินไปได้ดังฝัน
จะเก็บวันดีดีไว้ในใจเสมอคอยเธอ - ฟอร์เอฟเวอร์เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/91353717/363372bd


คอยเธอ - ฟอร์เอฟเวอร์


คอยเธอ - ฟอร์เอฟเวอร์