ฉันรักคุณคุณก็รู้ใช่ไหม
รักจากใจใช่รักเล่นหรอกหนา
รักฉันนั้นมันน้อยด้อยราคา
ไม่มีค่าเธอจึงเมินรักฉันเอยI LOVE YOU - ฟอร์เอฟเวอร์
เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/91353708/bf975e6dI LOVE YOU - ฟอร์เอฟเวอร์
I LOVE YOU - ฟอร์เอฟเวอร์