อีกหน่อยเธอคงมีคนใหม่
อีกหน่อยเธอคงทิ้งฉันไป
อีกหน่อยฉันคงลืมเธอได้
อีกหน่อยใจฉันคงไม่มีเธออีกหน่อย - มะลิลาบราซิลเลี่ยนเนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/87421250/60a6f176


อีกหน่อย - มะลิลาบราซิลเลี่ยน


อีกหน่อย - มะลิลาบราซิลเลี่ยน