เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/68957651/d8bf9bf5

..มักสาวท่าลี่.. โดย.ยิ่งยง ยอดบัวงาม..

โอ้วว..ความจนมันปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่าง..แม้แต่ความรัก...