ทะเลใจฉันไม่เคยหลับ
ไม่เคยลับจากหัวใจขอบฟ้า
คลื่นยังกระทบฝั่งทุกเวลา
เหมือนใจฉันรักเธอตลอดกาลทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ลเนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/22943630/6bdae3b6


ทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล


ทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล