ค่าน้ำนมหนึ่งหยดของแม่
มีคุณแท้ไม่อาจเทียมได้
น้ำนมที่กลั่นมาจากหัวใจ
เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่ขี้นมาค่าน้ำนม - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์
เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/110815203/73546af6

ค่าน้ำนม - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์ค่าน้ำนม - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์