โปรดเถิดโปรดฟังฉันก่อน
อย่าพึ่งตัดรอนรักฉันเลย
ลองรักฉันก่อนเมินเฉย
อย่าละเลยฉันได้โปรดโปรดฟังฉัน - ผุสชา โทณะวณิกเนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/73988943/4aa80c26


โปรดฟังฉัน - ผุสชา โทณะวณิกโปรดฟังฉัน - ผุสชา โทณะวณิก