เหนื่อยนักพักตรงนี้คนดี
ตรงที่มีเราสองมีรักประครอง
ทุกวันทุกคืนไม่เศร้าหมอง
รักครองสองเราให้ชื่นบานเอยเหนื่อย - เอ็ม สุรศักดิ์เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/82540003/29c4ee20
เหนื่อย - เอ็ม สุรศักดิ์