ความรักคือการให้
ออกจากใจให้เธอ
ความรักนั้นยิ่งใหญ่เสมอ
รักให้เธอไม่มีเสื่อมคลายเอยความรัก - หงา คาราวานเนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/326186903/8402031f
ความรัก - หงา คาราวาน