ถ้าซ้ำอย่าไรก็ต้องขอประธานอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะขอรับ