เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/70354089/2b2cd349

ผู่เฒ่านอนบ่หลับเลยลุกขึ้นมาฟังลำซั่นดอก

วาสนาอึ่งยืน-โอ เอ

วาสนาอึ่งยืน-โอ เอ