เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/1509804469/92cbe383
เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/1078139624/ff723a73
เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/1078141819/d7e4ccf8
เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/1509845907/66cd3bf4เอาเพลงเก่าๆๆของ จินตรา พูนลาภ มาให้ฟังครับ:d:j:d:jจินตราชุดที่16เจ้าบ่าวหาย