เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/378193036/c2f53367เอาเพลงเก่าๆๆๆของอาจารย์เฉลิมพลมาให้ฟังครับ:d:j