สาววันบ่กล้าเสี่ยง - เย็นจิตร พรเทวี
[wma=380,70]http://wcs.hopto.org/mount/file/%e0%c2%e7%b9%a8%d4%b5%c3%20-%20%ca%d2%c7%c7%d1%b9%ba%e8%a1%c5%e9%d2%e0%ca%d5%e8%c2%a7.wma[/wma]" /> [wma=380,70]http://wcs.hopto.org/mount/file/%e0%c2%e7%b9%a8%d4%b5%c3%20-%20%ca%d2%c7%c7%d1%b9%ba%e8%a1%c5%e9%d2%e0%ca%d5%e8%c2%a7.wma[/wma]" rate="1" balance="0" currentPosition="0" playcount="10" autostart="0" loop="-0" currentMarker="0" invokeurls="-1" volume="100" mute="0" uimode="full" stretchtofit="0" windowlessvideo="0" enabled="-1" enableContextmenu="0" fullScreen="0" SAMIStyle SAMILang SAMIFilename captioningID enableErrorDialogs="0" _cx="7938" _cy="6482" width="380" height="75">