ได้มีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อผู้ที่ใช้เน็ทช้าได้ ม่วนนำกัน 8)