หลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารเช้าแล้ว นกกาน้ำ อีกาน้ำ หรือนกอ้ายงั่ว ก็พากันมานั่งผึ่งแสงแดดยามเช้า
กางปีกให้แห้ง ดูหน้าตาฟิลสุดๆ

นกกาน้ำ หรือนกอ้ายงั่ว

นกกาน้ำ หรือนกอ้ายงั่ว

นกกาน้ำ หรือนกอ้ายงั่ว

นกกาน้ำ หรือนกอ้ายงั่ว


นกกาน้ำ หรือนกอ้ายงั่ว