วาสนานาแก่น - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/09.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%C7%D2%CA%B9%D2%B9%D2%E1%A1%E8%B9.wma[/wma]" /> [wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/09.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%C7%D2%CA%B9%D2%B9%D2%E1%A1%E8%B9.wma[/wma]" rate="1" balance="0" currentPosition="0" playcount="10" autostart="0" loop="-0" currentMarker="0" invokeurls="-1" volume="100" mute="0" uimode="full" stretchtofit="0" windowlessvideo="0" enabled="-1" enableContextmenu="0" fullScreen="0" SAMIStyle SAMILang SAMIFilename captioningID enableErrorDialogs="0" _cx="7938" _cy="6482" width="380" height="75">
_________________________________________________