อยากลืมผู้หญิงคนนั้น - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
_________________________________________________