ลำล่องยาว กำเนิดหลวงตามหาบัว - ป. ฉลาดน้อย ส่งเสริม 2