ลำล่องยาว อุปสมบทหลวงตามหาบัว - ป. ฉลาดน้อย ส่งเสริม