ดีเจแหมบ - นิทานก้อม บ่มีหมู่


ดีเจแหมบ - นิทานก้อม บ่มีหมู่จักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ