ดีเจแหมบ - นิทานก้อม กิ้งก่า


ดีเจแหมบ - นิทานก้อม กิ้งก่าจักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ