ดีเจแหมบ - นิทานก้อม ไม้ไผ่


ดีเจแหมบ - นิทานก้อม ไม้ไผ่จักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ