ดีเจแหมบ - นิทานก้อม ซื้อบะหมี่


ดีเจแหมบ - นิทานก้อม ซื้อบะหมี่จักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ