ดีเจแหมบ - นิทานก้อม เอายาไปทาน


ดีเจแหมบ - นิทานก้อม เอายาไปทานจักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ