ดีเจแหมบ -นิทานก้อม มึงแฮ่งคือกะแต


ดีเจแหมบ -นิทานก้อม มึงแฮ่งคือกะแตจักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ