ดีเจแหมบ -นิทานก้อม ดึกเกิบได้บ่


ดีเจแหมบ -นิทานก้อม ดึกเกิบได้บ่จักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ