หลุดพ้นด้วยปัญญา อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง