สัมมาทิฏฐิ อบรมพระภิกษุสามเณร โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดป่านานาชาติ 2520