โชว์วงเฉพาะกิจ บิ๋มซาวดิ์มิวสิค  -  อิเล็กโทน  โดย อ.นกน้อย บ้านอาเลา  อ.สำโรง