เวรย่อมระงับด้วยการไม่มีเวร - หลวงปู่ มหาเนียม สุวโจ