ทรงลุง - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยทรงลุง - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย