ไทยต้องสู้ - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยไทยต้องสู้ - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย