ยุคประหยัด - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยยุคประหยัด - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย