เกี้ยวทหารชายแดน - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยเกี้ยวทหารชายแดน - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย