แฟนเก่าเขาทวง - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยแฟนเก่าเขาทวง - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย