บ่เชื่อคำสาบาน - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยบ่เชื่อคำสาบาน - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย