แต่งก่อนหอม - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัยแต่งก่อนหอม - พิมพ์ใจ-พวงผกา-เด่นนภา เพชรพลาญชัย