ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2