ตามรักษาจิต อย่าให้ติดสมมุติ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ