สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ