หลงสมบัติติดสุขชั่วคราว ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ