เอาความดีเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ