กำลังใจเพื่อการเดินทาง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ