ความจริงเป็นสิ่งสมมุติ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ